Skip to main content
search

Hotel Chromecast för gästenheter

Få dina gäster att känna sig hemma med ett moln, säker och sömlös Chromecast Hotel -lösning för att titta på deras favoritströmningsinnehåll. Kompatibel med alla Wi-Fi-nätverk eller TV.

SCHEMALÄGG EN DEMO

Hur fungerar vår flexibla Chromecast för hotellarbete?

Öka intäkter och spara på papperskassage

Nonius Cast TV-portalen kan öka marknadsföringen genom att direkt marknadsföra tjänster till gäster, spara papper och förbättra miljövänlighet, operativ effektivitet och varumärkeslojalitet. Annonsera och Cross-främjande nya specialpaket för gästernas nästa vistelse, som ett erbjudande från restauranger, anläggningarna eller belyser nya fastighetsöppningar.

SCHEMALÄGG EN DEMO
Chromecast hotel data security

Orofri gästupplevelse

Få dina gäster att känna sig hemma med en sömlös gjutlösning för att titta på deras favoritströmningsinnehåll. Den flexibla parningsprocessen kan göras sömlöst genom Wi-Fi Captive-portalen eller genom att skanna en QR-kod på gästrums-TV. Gästernas integritet garanteras eftersom deras data och referenser inte lagras eller loggas på TV -systemet.

MER INFORMATION
Hotel Chromecast

Ingen tredje parts utrustning eller integration

Vår molnbaserade lösning fungerar sömlöst med befintlig utrustning och Wi-Fi, utan behov av ny hårdvara. Med fysisk låsning och manipuleringsdetektering för Chromecast kan flera enheter stöds per TV och rum.

MER INFORMATION

Nya verktyg för övervakning och felsökning

  • Avtäckning av det nya Cast Cloud Back-office UI;
  • Förbättrad bedömning av signalkvalitet;
  • Strömlinjeformat loggningsgränssnitt;
  • Omfattande felidentifiering;
  • Diagnostik och testning på ett enkelt sätt;
  • Förenklade åtgärder för felsökning.
MER INFORMATION

Vet du vad dina gäster tycker om att titta på?

Vår instrumentpanel ger en omfattande bild av trender för strömningstjänster, normaliserade av beläggningsnivåer med PMS -integration. Det visar kumulativ adoption och unik gäst/rumsanvändning vid enskilda fastigheter. Dessutom upptäcker diagrammet avvikelser och erbjuder information om operativ status för alla Chromecast -enheter, vilket hjälper både teknisk support och hotell IT/underhållsteam.

Kompatibel med alla Chromecast-aktiverade enheter!

Chromecast hotel compatible tv
Apple TV, många smarta TV-apparater samt högtalare