Skip to main content
search

Global närvaro

Vi finns i mer än 109 länder. Med regionala dotterbolag och ett omfattande tjänstepartnernätverk erbjuder vi en konkurrenskraftiga lösningar över hela världen.

Våra dotterbolag

Vårt huvudkontor ligger i staden Porto, i Portugal, och vi har fullt etablerat dotterbolag i Brasilien, Nederländerna, Mexiko, USA och Kanada, Portugal, Spanien, Storbritannien, Frankrike, Sverige, Italien och Tyskland. De andra regioner betjänas via vårt partnernätverk.

Våra kontor kontakter

Partners över hela världen!

Att ge marknader med ett konkurrenskraftigt erbjudande, vi samarbetar med regionala företag som har nära relationer med kunder med konkurrenskraftiga tjänster. Vår kanal partnernätverk omfattar Networking Systems specialister IT-företag och andra teknik Installatörer.

Hitta mer
VI STÖDJER DIG varsomhelst och närsomhelst.

24/7 NOC & Support

Vi har en Network Operation Center ger teknisk support och underhåll för att säkerställa en hög hotell och gäst tillfredsställelse. Vår egen specialiserade 24/7 callcenter stödjer din hotell och pensionat.

Vår NOC ger proaktiv övervakning och fjärr problemlösning redan innan Hotel drift och Guest Satisfaction påverkas. Vi erbjuder skräddarsydda servicenivåavtal (SLA) för att säkerställa Hotel operation ad Gäst tillfredsställelse.

Kontrollera våra globala principer